VEERKRACHTYPES-PON-DEF

Illustraties maken voor de veerkrachtmeting van PON in Tilburg.
Met het oog op de op handen zijnde transformatie binnen het sociale domein heeft het PON in het afgelopen jaar een veerkrachtmeting ontwikkeld. Voor deze veerkrachtmeting heb ik vier illustraties gemaakt met de volgende types.
Solistisch, veerkrachtig, gehecht en afhankelijk.