Beeldlokaal bedenkt en realiseert creatieve projecten voor verschillende opdrachtgevers.
De diverse projecten worden van concept tot uitvoering begeleid en gemaakt. Vaak resulterend in een grafisch product.
Beeldlokaal heeft regelmatig projecten met een sociaal maatschappelijk draagvlak. Het verhaal achter een mens, bedrijf of
opdracht is van essentieel belang om te komen tot een goed eindproduct.